Ecovacs Robotics là một công ty công nghệ của Trung Quốc. Nó được biết đến nhiều nhất với việc phát triển các thiết bị robot trong nhà. Công ty được thành lập vào năm 1998 bởi Qian Dongqi và có trụ sở tại Tô Châu, Trung Quốc. Theo Global Asia, Ecovacs Robotics chiếm hơn 60% thị trường robot Trung Quốc vào năm 2013.

21.900.000